• Thống kê top nạp thẻ

    Đua top 7 ngày nhận ngay Thời Trang Đệ Nhất 100.000.000 Lực Chiến + 9.999.999 Tấn Công X2 , bạo kick , Né , Chính Xác

    STT Tên đăng nhập Tổng nạp (VNĐ) Rate